Sữa và các sản phẩm từ sữa có thực sự tốt cho sức khỏe ?

Sữa, các sản phẩm từ sữa có thực sự cần thiết và tốt cho sức khỏe?

Theo Wikipedia, Sữa được tạo ra làm nguồn dinh dưỡng ban đầu cho các con sơ sinh ăn trước khi chúng có thể tiêu hóa các loại thực phẩm khác. Các động vật khác chỉ sử dụng sữa ở thời kỳ bú mẹ, không động vật nào sử dụng sữa khi đã trưởng thành. Con […]