Các loại thực phẩm xanh không nên bảo quản cùng nhau

Vì chuối sinh ra lượng ethylene rất lớn, khiến mọi loại rau, củ, quả khác chín nẫu và hư hỏng rất nhanh. Vì vây, bạn nên để chúng ở nhiệt độ phòng thì sẽ giữ được lâu hơn.

Trong quá trình bảo quản thực phẩm xanh như rau củ quả, chúng tiếp tục hô hấp sinh khí C02 và sử dụng oxy. Quá trình này là quá trình hô hấp tự nhiên của rau, củ, quả. Đồng thời với quá trình này là quá trình sinh khí etylen làm chín rau củ quả. […]