Sữa chua nếp cẩm tại sài gòn

Hữ Sữa Chua Nếp Cẩm Sài gòn

Sữa chua nếp cẩm tại sài gòn gồm có hai phần chính là sữa chua Sài Gòn và nếp cẩm Tây Bắc. Sữa chua nếp cẩm không cầu kỳ về cách nấu, nguyên liệu đơn giản dễ tìm. Một hũ sữa chua nếp cẩm thật đơn giản với lớp nếp cẩm dưới cùng tới lớp sữa chua. Tuy […]